21. századi tudással lehetünk sikeresek és versenyképesek a 21. században – Megszületett Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája

Szemléletmódjában, módszertanaiban, követelményrendszerében és technikai feltételrendszerében is új, a digitális kor kihívásaira válaszokat adó nyitott oktatási környezet létrehozását célozza a Digitális Jólét Program (DJP) részeként a kormány által a 1536/2016. (X. 13.) Korm. határozattal elfogadott Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája.

„A digitális átalakulás nem választás kérdése, hanem olyan elkerülhetetlen jelenség, amelyre mindenkinek fel kell készülnie, hiszen csak 21. századi tudással lehetünk sikeresek és versenyképesek a 21. században – ez a felismerés hívta életre Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját (DOS)” – fogalmazott Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos. Deutsch Tamás szerint a felnövekvő nemzedékek versenyképessége, munkaerőpiaci esélyei javítása szempontjából is nélkülözhetetlen az oktatási rendszer azonnali és radikális digitalizálása: most dől el, hogy a magyar fiatalok milyen szerepet töltenek majd be az európai munkaerőpiacon, ahogy az is, hogy a magyar nemzetgazdaság milyen szerepet kaphat a nemzetközi versenyben.

Gyermekeink boldogulását, foglalkoztathatóságát, munkaerőpiaci esélyeit alapvetően befolyásolja, hogy meg tudnak-e felelni a digitális kor elvárásainak, függetlenül attól, hogy milyen szakmában és milyen beosztásban dolgoznak – mondta Czunyiné dr. Bertalan Judit. A digitális tartalomfejlesztésért felelős kormánybiztos a stratégia fejlesztési céljai közül kiemelte a digitális tartalomkínálat, módszertani támogatás, tudásmegosztás fontosságát, amely szükségessé teszi, hogy az IKT-eszközök használata minden tantárgy esetében beépüljön a tanítás-tanulás és az értékelés folyamatába.

A stratégia megalkotásában kiemelkedően aktívan részt vettek a pedagógus szervezetek és egyéb civil oktatási szervezetek. A stratégiához érkezett hatalmas mennyiségű szakmai javaslat, észrevétel mind azt mutatja, hogy a magyarországi iskolák és pedagógusok készen állnak a digitális átállásra.

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája végrehajtása nyomán néhány éven belül kézzel fogható eredményeket hoz az oktatási rendszer digitális átalakítása. A DOS fejlesztései kiterjednek az infrastruktúrára, az eszközellátottságra, a digitális tananyagokra, a tanári, oktatói digitális kompetenciák gyarapítására és az iskolai adminisztrációra. Minden tanárnak és oktatónak lehetősége nyílik digitális készségeinek térítésmentes (tovább)fejlesztésére annak érdekében, hogy az általa tanított tantárgyak óráin a digitális oktatási eszközöket és technikákat készségszinten tudja használni. Továbbá, minden magyar polgárnak lehetősége nyílik arra, hogy saját lakhelyén (vagy annak legfeljebb 30 kilométeres körzetén belül) ingyenes alapszintű digitális oktatáson vegyen részt.

A most elfogadott, a köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról szóló kormányhatározat egyik legfontosabb pontja, hogy a köznevelési és szakképzési intézményekben a pedagógusok munkáját IKT pedagógiai asszisztensek támogassák, továbbá minden köznevelési és szakképzési intézményben legyen elérhető rendszergazdai szolgáltatás.

Hasonlóan nagy jelentőségű célkitűzés a köznevelési és szakképzési intézmények megfelelő sávszélességű szupergyors internettel, illetve épületen belüli WiFi-hálózattal való ellátása, a digitális eszközállomány biztosítása, illetve a pedagógusok digitális kompetenciáinak felmérése és fejlesztése.

A kormányhatározat továbbá kitér a digitális gazdaság, illetve a digitális ipar munkaerőigényének biztosítása érdekében a hagyományos képzési formákon túlmutató programok indítására, amelyek már rövidtávon is csökkentik az informatikai vállalkozások és a digitális gazdaság fejlődését veszélyeztető munkaerőhiányt.

Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája letölthető a kormányzati portál Digitális Jólét Program oldaláról.

„A köznevelési, a szakképzési, a felsőoktatási és a felnőttképzési rendszer digitális átalakításáról és Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájáról” szóló 1536/2016. (X. 13.) Kormányhatározat megtalálható a Magyar Közlöny honlapján.

Digitális Jólét Program Titkársága