Regionális Fejlesztés

Nagyobb magyar részesedést az Európai Stratégiai Beruházási Alapban!

2017. 03. 23.

Az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága márciusi ülésén fogadta el az Európai Stratégiai Beruházási Alap (EFSI) meghosszabbításával kapcsolatos előterjesztését. Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő, az előterjesztés néppárti felelőse a szavazás kapcsán elmondta: sikerült megjeleníteni több, Magyarország számára fontos szempontot a dokumentumban. 

„Az EFSI indítása után egy évvel a Bizottság máris javaslatot tett a beruházási időszak 2020 végéig történő meghosszabbítására. Ilyen rövid idő alatt lehetetlen alaposan értékelni az EFSI működését, eredményességét, hasznosságát és szükségességét. Minden esetleges további meghosszabbítást lehetőleg több, független és részletes elemzésnek kell megelőznie” – hangsúlyozta Deutsch Tamás.

A fideszes képviselő az EFSI-források rendkívül egyenlőtlen földrajzi megoszlására is felhívta a figyelmet: az EU-15-ök eddig 91,4%-ban, míg a 2004 után csatlakozott tagállamok mindössze 8.6%-ban részesedtek belőle. „A földrajzi egyensúlytalanság lakosság- és GDP-arányosan is kirívó. Az EFSI-nek a kelet-közép-európai régió igényeihez igazított lehetőségekkel kell jelentkeznie az itteni piacokon, nagyobb figyelmet kell fordítani a kisebb projektekre, segíteni kell a más uniós forrásokkal való kombinációt, ki kell terjeszteni a támogatható projektek körét” – húzta alá a politikus.

„Célunk, hogy javítsuk a magyar részvételt az EFSI-projektekben, és hogy segítsük további projektek előkészítését. Ugyanakkor minden 2020 utáni meghosszabbítás a vissza nem térítendő támogatásoktól a pénzügyi eszközök irányába tolhatja el a kohéziós politikát, ezért az EFSI értékelése nélkül a további meghosszabbítást nem tudjuk támogatni” – fogalmazott a szavazás kapcsán a képviselő.

Háttér: Jean-Claude Juncker bizottsági elnök 2014. november 26-án ismertette az Európai Parlament előtt a beruházási tervet, melyet az Európai Tanács 2014 decemberében támogatott, és annak gyors megvalósítására szólított fel. A Beruházási Alapot eredetileg hároméves időtartamra hozták létre azzal a céllal, hogy legalább 315 milliárd eurónyi beruházást mozgósítson a rákövetkező három évben közpénzek és magánforrások bevonásával. 2016. június 1-jén a Bizottság közleményt tett közzé „Európai ismét beruház: Az európai beruházási terv mérlege és a következő lépések” címmel, melyben ismertette a beruházási terv eddigi eredményeit és a tervbe vett következő lépéseket, ideértve az Alap eredetileg három évre tervezett időtartamának meghosszabbítását, a kkv-ablak összegének meglevő kereten belüli növelését és a Tanácsadó Platform javítását.