Egyéb

Szavazás a közbeszerzésekkel kapcsolatos előterjesztésről

Szavazás a közbeszerzésekkel kapcsolatos előterjesztésről

2013. 06. 20.

A közbeszerzési piacok gazdasági jelentőségét jól mutatja, hogy ezek súlya az éves GDP %-ában kifejezve az EU-ban 16%, az USA-ban 11%, Japánban 18%, de hasonlóan magas a feltörekvő országok esetében is, hiszen ez az arány Brazíliánál 13%, India esetében 8%, míg – a Kínai Pénzügyminisztérium adatai szerint – Kínában 2012-ben 15% volt.
Ugyanakkor e fontos piacok nyitottsága közel sem mutat kiegyensúlyozott képet. A 2010-es számok szerint az EU-ban a mintegy 420 milliárd eurós közbeszerzési piac 84%-án megjelenhetett bármely cég, a világ bármelyik országából, addig az USA 556 milliárd eurós piacának csak a 32%-ára, Japán 100 milliárd értékű közbeszerzései piacának még ennél is kisebb, csupán 28%-ára pályázhattak külföldi cégek. A világgazdaság egyik leggyorsabban fejlődő országa, Kína esetében a külföldi pályázók számára is elérhető közbeszerzési piac szinte elhanyagolható.
A téma különös aktualitást nyer a közelmúlt fejleményei tükrében, hiszen megállapodás született az EU-USA kereskedelmi tárgyalások megkezdéséről. Örömteli fejleményről van szó, hiszen amennyiben sikerül létrehozni a megállapodást, akkor a világ legnagyobb kereskedelmi megállapodása fog létrejönni, mely az európai gazdaság eredményének 0,5%-os, az amerikai gazdaság kibocsátásának pedig 0,4%-os növekedését hozhatja 2027-re, emellett hozzájárul a globális szabályok fejlesztéséhez is. A jövőbeli megállapodás piaci hozzáféréssel foglalkozó területének fontos összetevője a közbeszerzés témaköre. Azok az európai vállalatok, melyek tevékenysége szorosan a közbeszerzéshez kapcsolódik, a GDP 25%-át adják, valamint 31 millió munkahelyet biztosítanak.
Mindezek fényében Deutsch Tamás hasznosnak és indokoltnak tekinti a közbeszerzésekkel kapcsolatos bizottsági javaslat beterjesztését. Támogatandó, hogy az Unió rendelkezzen olyan eszközzel, amely ösztönözheti a kereskedelmi partnereket saját közbeszerzési piacaik EU-hoz hasonló mérvű megnyitására két-és többoldalú nemzetközi tárgyalások keretében.
Deutsch Tamás több módosító illetve kompromisszumos módosító indítvánnyal készítette elő a Foglalkoztatási Bizottságban zajló szavazást, melynek során az európai parlamenti képviselők nagy többséggel támogatták a Deutsch Tamás által kidolgozott foglalkoztatási bizottsági véleményt.