Regionális Fejlesztés

A Regionális Fejlesztési Bizottság európai szemeszterrel kapcsolatos véleménye

A Regionális Fejlesztési Bizottság európai szemeszterrel kapcsolatos véleménye

2013. 10. 23.

A szakvélemény vázolja a kohéziós politika jelentőségét és szerepét a gazdasági, pénzügyi, társadalmi válság elleni küzdelemben. A kohéziós politika befektetési politika, a fenntartható fejlődés biztosításának egyik leghatékonyabb eszköze. Számos területen járul hozzá értékesen a válsággal való harchoz, többek között például támogatja az innovációt, a kis- és középvállalkozásokat, a munkahelyek teremtését, elősegíti a régiók és országok közötti különbségek csökkentését. Mindezek fényében a kohéziós politika finanszírozása a következő (2014-2020-as) pénzügyi periódusban sem csökkenhet.

A szakvélemény továbbá kiemeli a befektetési hajlandóság csökkenését különösen a helyi és regionális szinten, mely rendkívül kedvezőtlen hatással van a fejlődésre, ezért különös figyelmet igényel. Megfelelő, vállalkozásbarát környezetet kell tehát teremteni, mely serkentően hat a vállalkozó kedvre és megkönnyíti a befektetéseket.

A dokumentum több területet azonosít, ahol aktív fellépés szükséges, például a nagy munkanélküliséggel sújtott régi iparvidékek fejlesztése, a munkaerőpiaci rugalmasság növelése, a fiatalkori munkanélküliség kezelése, a tőkéhez és kölcsönökhöz való hozzáférhetőség megkönnyítése.
Plenáris ülésen való felszólalásában Deutsch Tamás a szakvélemény azon aspektusát emelte ki, mely rugalmasságra hív fel például oly módon, hogy a pénzügyi segítségnyújtásban részesült országok társfinanszírozási arányának uniós komponensét átmenetileg megemelik, így a nemzeti társfinanszírozási kötelezettség átmenetileg csökkenthető lenne. Mindez nem "új forrást" jelent az érintett tagállamok számára, hanem biztosítja, hogy a 2007-2013-ban meglevő allokációik egy jelentős részét a tagállamok ne veszítsék el rajtuk kívül álló okok, a válság hatásai miatt.

"Egyes tagállamok esetében az uniós kohéziós források képezik az egyetlen forrást, amit fejlesztésekre tud az adott állam költeni, ez az egyetlen lehetőség a tagállam válságból való kilábalására. A gazdasági válság növekedésre, munkaerőpiacra gyakorolt tragikus következményeinek fényében nem engedhetjük meg, hogy elveszítsünk rendelkezésre álló uniós forrásokat, és ezáltal ne kerüljön sor olyan beruházásokra, melyek elősegítenék a gazdasági és társadalmi válságból való mielőbbi felépülést." – hangsúlyozta Deutsch Tamás.