Költségvetés Ellenőrzés

A Tanács és az Európai Tanács 2012. évi mentesítési jelentése

A Tanács és az Európai Tanács 2012. évi mentesítési jelentése

2014. 09. 23.

Az Európai Tanácsra vonatkozó mentesítési eljárás a Költségvetési Ellenőrző Bizottság számára mindig is problémát jelentett, ugyanis az összes többi uniós intézménnyel ellentétben, az Európai Tanács egy 1970-es "gentlemen's agreement"-re hivatkozva nem vesz részt a szakbizottsági meghallgatáson. Az alapvető probléma az, hogy a Tanács nem ismeri el azt, hogy a Parlamentnek joga lenne vele szemben a zárszámadás lefolytatására ugyanolyan módon, ahogyan teszi ezt minden más intézmény esetében.

Az Európai Számvevőszék a 2012-es éves jelentésében a Tanács pénzügyi gazdálkodásával kapcsolatban kiemelte, hogy az intézmény gazdálkodásával kapcsolatban csupán néhány kisebb hibát tártak fel a számvevőszéki vizsgálatok. Többek között a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban merültek fel problémák, a kiválasztási kritériumok meghatározásánál és a tárgyalásos eljárás alkalmazásánál jelentkeztek hibák. A Tanács a számvevőszéki kifogásokra adott válaszában kiemelte, hogy az új Pénzügyi Rendelet hatályba lépésével átalakították a közbeszerzési rendszert és az új, megerősített eljárásokkal a jövőben kiküszöbölhetővé válnak a Számvevőszék által feltárt hibák.

A zárszámadási jelentés sorra vette a Parlament és a Tanács között fennálló vitás ügyeket, nyitott kérdéseket. Ilyenek például többek között a Tanács úgynevezett "Europa" épületének építése, a Schuman téri épület 2008 óta épül, a Tanács a szakbizottság többszöri kérése ellenére sem adott információt a projekt eddigi költségeiről. Az építkezéshez kapcsolódik a korábban részben ugyanazon a telken elhelyezkedő úgynevezett "Residence Palace" épületének megvásárlása és bontása, az ezzel kapcsolatos költségekről szintén nem tájékoztatta a Parlamentet a Tanács hivatala. A Tanács továbbra sem válaszol a szakbizottság által megküldött írásbeli kérdésekre. A Külügyi Szolgálattal kötött úgynevezett szolgáltatási szintű megállapodásokról is többször kért tájékoztatást a Tanácstól a szakbizottság, melyet az megtagadott.

Az előterjesztésről a szakbizottság szeptember 23-án szavazott, a képviselők nagy többsége támogatta a fideszes európai parlamenti képviselő jelentését. Az októberi strasbourgi plenáris ülésen tartják a 2012. évi zárszámadási jelentések végső vitáját, az Európai Parlament plénuma várhatóan október 23-án szavaz majd Deutsch Tamás jelentéséről.