Hírek

Az Uniós munkaerő áramlásról rendezett konferenciát a Hét Határ Önkormányzati Szövetség

Az Uniós munkaerő áramlásról rendezett konferenciát a Hét Határ Önkormányzati Szövetség

2009. 11. 30.

A Hét Határ Önkormányzati Szövetség szervezésében az Európai Unión belüli munkaerő áramlásról tartott konferencia előadásaiból kiderült, hogy feleslegesek az EU-n belüli szabad munkavállalást korlátozó rendelkezések – mondta Becsey Zsolt, a szövetség elnöke, aki szerint az új tagállamokkal kibővült unió régebbi tagállamaiban a túl nagy létszámban bevándorló olcsó munkaerőtől való félelmek nem igazolódtak. Egyedül Írországban volt tapasztalható jelentősebb beáramlás, amelyből a szigetország hasznot tudott húzni.
A Magyarország határai mentén több mint száz önkormányzatot magába foglaló, az európai uniós, határon átnyúló kapcsolatok erősítésével, elősegítésével foglalkozó szövetség elnöke úgy véli, hogy Magyarországnak nem érdemes fenntartania a munkaerőpiacát védő intézkedéseket, mint ahogy Magyarországgal szemben sincs szükség a korlátozásokra az unió más tagállamai részéről. Példaként említette, hogy Magyarország nem tudja kihasználni Németország által lehetővé tett munkavállalói létszámkeretet, osztrák-magyar viszonylatban pedig kismértékű csökkenés tapasztalható az Ausztriában dolgozó magyar állampolgárok számában.

A résztvevőket köszöntötte Deutsch Tamás Néppárti EP képviselő, aki örömét fejezte ki úgy is, mint a szervezet tagja és úgy is, mint az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális bizottságának póttagja, hogy egy ilyen fontos és időszerű témában konferencia került megrendezésre. A képviselő kiemelte, hogy Magyarországon drámai helyzet van a munkaerő piacon, hiszen évek óta nem volt ilyen magasan – több mint 10% – a munkanélküliség. Egyben hangot adott azon félelmének is, hogy az elemzések szerint az Európában újrainduló gazdasági növekedés ellenére a munkanélküliség problémája tartósabban fennállhat. Szerinte ezért most különös hangsúlyt kell arra fektetni, hogy az Európai Unió egyik legfontosabb alapelve: a szabad munkaerő áramlás, minden tagállamban maradéktalanul érvényesülhessen.

Berta Editnek, EURES-T Danubius határ menti társulás koordinátorának előadásából kiderült, hogy magyar-szlovák viszonylatban a gazdasági válság ellenére nem tapasztalható jelentős visszaesés az ingázó dolgozók számában, mivel 2009-ben alig kevesebb a hivatalosan Magyarországon dolgozó szlovák állampolgárok száma, mint 2007-ben.
Becsey Zsolt ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy a szlovák-magyar határon "nem lehet halogatni" az infrastruktúra fejlesztését. Az utak, hidak megépítése nagyban elő tudná segíteni a határ menti térségek gazdasági fejlődését.