Regionális Fejlesztés

Deutsch: Elfogadhatatlan a “capping” javaslat és a tematikus koncentráció

Deutsch: Elfogadhatatlan a “capping” javaslat és a tematikus koncentráció

2012. 01. 26.

A fideszes képviselő kifejtette, a stratégai célok tekintetében széleskörű az egyetértés, azonban ezen célkitűzések és a konkrét megoldási javaslatok, jogszabálytervezetek sokszor igen távol állnak egymástól, pedig fontos lenne az összhang megteremtése.
A fideszes képviselő felhívta a figyelmet a Parlament szerepére a kohéziós politika jövőjéről szóló vitákban. Fontos, hogy az Európai Parlament delegációjának a pontos mandátumát mielőbb tisztázzák.

Deutsch Tamás elfogadhatatlannak nevezte a Bizottság ún. "capping" javaslatát, melynek értelmében a tagállami GDP 2,5%-ában rögzítenék minden tagállam esetében a kohéziós források maximumát. Magyarországot rendkívül súlyosan érintené a javaslat, mert az országba jutó kohéziós források a Bizottság javaslatai alapján 20%-kal csökkennének.
A néppárti képviselő aggodalmának adott hangot a tematikus koncentrációval kapcsolatban is.

A Bizottság az Unió új növekedési stratégiájának, az Európa 2020 stratégiának az eredményesebb megvalósítása érdekében kisszámú célhoz kötné az uniós források felhasználását. Deutsch Tamás emlékeztetett, hogy a tematikus koncentráció ellentmond a rugalmasság követelményének, és nem ad elég teret a speciális helyi fejlesztési igények megjelenítésének. A fideszes képviselő szerint a Bizottság javaslatai nem korlátozhatják a tagállamok tervezési önállóságát, a régiók területi kihívásaira reagáló, testreszabott beavatkozások kialakítását.

Felszólalása végén Deutsch Tamás az Önálló Infrastrukturális Alapra vonatkozó bizottsági kezdeményezéssel kapcsolatban fejtette ki a véleményét. "Egy önálló infrastruktúra alap létrehozása szektorializációs törekvés, mely veszélyezteti a kohéziós politika átfogó, integrált megközelítését, jellegét. A Kohéziós Alapból történő 10 milliárd eurós forráselkülönítés a legkevésbé fejlett tagállamokat sújtja a legkeményebben" – emlékeztetett a fideszes képviselő.