Hírek

Deutsch Tamás újabb két előterjesztés jelentéstevője lett

Deutsch Tamás újabb két előterjesztés jelentéstevője lett

2009. 11. 13.

A Jelentés a Közösség pénzügyi érdekeinek csalással és bármely más jogellenes tevékenységgel szembeni védelmére vonatkozó kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásról címet viselő előterjesztés a Közösség bevételeiben és kiadásaiban károkat okozó csalások különböző formái és más illegális tevékenységek ellen a tagállamok és a Bizottság közös fellépését támogatja.

Amikor a tagállamok hatóságai bonyolult, két vagy több tagállamhoz is köthető csalási módszerekkel szembesülnek, nagyon fontos bármely szükséges vizsgálatban a gyors és többoldalú közigazgatási együttműködés.

A javasolt rendeletnek több előnye lenne a tagállamok illetékes hatóságai számára, mivel lehetővé tenné, hogy a Bizottság a tagállamok csalásellenes harcában a tevékenység koordinátori szerepét jobban ellássa. A rendelettervezet a kölcsönös közigazgatási segítségnyújtásra korlátozódik, megállapítja az illetékes hatóságok közötti kölcsönös közigazgatási együttműködés és információcsere jogszabályi kereteit.

A Csalás elleni küzdelem: a Közösség érdekeinek büntetőjogi védelme című jelentésnek szintén Deutsch Tamás – ahogy az európai zsargonban mondják – a rapportőre. A jelentés célja, hogy a Bizottság a Tanács és az Európai Parlament által jogszabályi védelmet kapjanak a Közösség pénzügyi érdekei.

Azoknak a károknak a jelenleg érzékelhető hatásai, amelyeket a Közösségnek eddig okoztak a felszínre került pénzügyi csalások, döntésért kiáltanak. Főként azokban a tagállamokban, amelyek lemaradásban vannak az Európai Közösség egyezményeinek és a pénzügyi érdekeltségek jegyzőkönyveinek (Protocols of the Financial Interests – PFI) ratifikálásában.