Európai Parlament

Petri Sarvamaa alkalmatlan az Európai Számvevőszék tagságra!

2024. 02. 06.

A Fidesz európai parlamenti képviselőcsoportja levélben fordult az Európai Parlament és az Európai Számvevőszék elnökéhez Petri Sarvamaa finn EP-képviselő, az Európai Számvevőszék tagjelöltjének súlyos etikai aggályokat felvető politikai és közéleti tevékenysége miatt. Deutsch Tamás és Gál Kinga levelükben emlékeztettek, a finn képviselő túllép a politikai nézetkülönbségekre fogható kereteken. Tevékenysége egyértelműen arra irányul, hogy indokolatlan és aránytalanul súlyos károkat okozzon egy tagállamnak, az uniós források és a szavazati jog megvonásával fenyeget, náci narratívával való hasonlósággal dobálózik, mindezt alaptalan és elfogult politikai véleményekre alapozza.  A Fidesz képviselői kérték, hogy az uniós intézmények tekintélyének megőrzése érdekében az intézmények vezetői vizsgálják felül, hogy finn képviselőtársuk romboló és elfogult politikai tevékenysége hogyan felel meg a jelöltség feltételének számító függetlenségnek, átláthatóságnak és objektivitásnak. 

Gál Kinga és Deutsch Tamás Roberta Metsolának, az EP elnökének és Tony Murphynek, az Európai Számvevőszék elnökének írt levelében emlékeztetnek, az Európai Parlament 2023. november 22-én nagy többséggel támogatta Petri Sarvamaa képviselőtársuk az Európai Számvevőszék tagjává történő jelölését. A jelöléshez szükséges nyilatkozat alapján a finn képviselő politikai pályafutása sarokköveinek az átláthatóságot, a függetlenséget és az objektivitást nevezte meg, melyet az európai számvevőszéki tagsága során is száz százalékban követni kíván. Azonban Sarvamaa képviselőtársuk elmúlt hetekben végzett politikai és közéleti tevékenysége komoly kérdéseket vet fel a jelölt alkalmasságát, valamint a függetlenségre és objektivitásra vonatkozó nyilatkozatának hitelességét illetően.

Tagjelölését követően, 2024. januárjában levélben kezdeményezte – elfogult, megalapozatlan politikai véleményekre tényként hivatkozva – egy tagállam szavazati jogának felfüggesztését. Ez a kezdeményezés nem csupán a függetlenség és az objektivitás mércéjén bukik meg, hanem egyenesen aláássa az Európai Unió intézményei és tagállamai közötti bizalmi együttműködés alapjait, amennyiben az Európai Parlament intézményét pártpolitikai alapon, az egyik tagállam elleni elfogult károkozásra használja. Teszi mindezt úgy, hogy az Európai Bizottság 2023 decemberében zöld utat adott a Magyarországnak járó uniós források folyósításának megkezdésére, miután Magyarország sikeresen teljesítette a Bizottság erre vonatkozó feltételét.

„Sarvamaa úr elfogultságának ékes példája az a minapi interjú is, amelyet a magyar RTL televíziónak adott. E beszélgetésben nem kevesebbet állít, mintsem hogy a Fidesz narratívája hasonlóságot mutat a nácik narratívájával. Megítélésünk szerint, Sarvamaa úr ezen állításával végképp kiírta magát a komolyan vehető, civilizált közéleti szereplők köréből és méltatlanná vált bármely felelős európai tisztség betöltésére” – emelték ki a képviselők. 

A Fidesz képviselői kérik, hogy az uniós intézmények tekintélyének megőrzése érdekében az intézmények vezetői vizsgálják felül, hogy a képviselő aktív politikai tevékenysége hogyan felel meg a jelöltség feltételének számító függetlenségnek, átláthatóságnak és objektivitásnak.