Regionális Fejlesztés

Előterjesztés a 2013. évi országspecifikus ajánlásokról

Előterjesztés a 2013. évi országspecifikus ajánlásokról

2013. 07. 09.

Deutsch Tamás az előterjesztés felelőseként hozzászólásában emlékeztetett, hogy az előterjesztés a Gazdasági Szakbizottság európai szemeszterről szóló saját kezdeményezésű jelentéséhez benyújtott korábbi két véleménye folytatásának is tekinthető. A korábbi vélemények a 2013. évi Éves Növekedési Jelentés, a mostani vélemény a Bizottság által május 29-én elfogadott országspecifikus ajánlások köré csoportosul. Deutsch Tamás a 2013. évi Éves Növekedési Jelentés kapcsán fontosnak tartotta felhívni a figyelmet a munkahelyteremtésre, mely legalább olyan fontos kérdés az európai szemeszter összefüggésében, mint a növekedés, továbbá a kohéziós politika mint fő beruházási eszköz jelentőségére.

Ezek az üzenetek azóta sem veszítették el aktualitásukat, ezért Deutsch Tamás aktuális előterjesztésében is hangsúlyozta, hogy a kohéziós források több területen biztosítják a beruházások túlnyomó részét, és ezáltal meghatározó a szerepük a foglalkoztatásban, innovációban, a fenntartható fejlődésben, a kkv-k támogatásában. Emellett a fideszes képviselő által jegyzett tervezet jelentős figyelmet szentel a munkanélküliségnek, Deutsch Tamás szerint ugyanis további és mélyebb reformokra van szükség elsősorban a munkaerőpiaci mobilitás fokozása, az oktatás, képességek, és a munkaerőpiac igényei közötti nagyobb összhang megteremtése területén, valamint a fiatalok munkaerőpiaci nehézségeivel kapcsolatban. A kohéziós politika jelentős támogatást nyújt a KKV-knak, melyek fontos szerepet játszanak a foglalkoztatásban. Aktív munkaerőpiaci politikákra, az oktatási és képzési rendszer reformjára van szükség.

Deutsch Tamás egyetért azzal, hogy aggasztó a befektetési bizonytalanság, ezért támogató üzleti környezetet kell teremteni, biztosítani kell a külföldi közvetlen befektetők számára a vonzó környezetet azáltal, hogy stabil a szabályozási keret, csökkennek az adminisztratív terhek, megfelelő intézkedések történnek a korrupció megszüntetése és az igazságszolgáltatás függetlensége érdekében.

A makrogazdasági kormányzás kapcsán a fideszes európai parlamenti képviselő örömének adott hangot, hogy csökkent a túlzott hiány esetén követendő eljárás alatt álló tagállamok száma. Többek között a Magyarország ellen a túlzott mértékű költségvetési hiány miatt 2004 óta folyó eljárás is megszüntetésre került. Az Európai Bizottság május végén javasolta, hogy szüntessék meg a Lettország, Litvánia, Magyarország, Olaszország és Románia elleni túlzottdeficit-eljárást, Franciaország, Hollandia, Lengyelország, Spanyolország és Szlovénia esetében pedig hosszabbítsák meg azt a határidőt, melyen belül Brüsszel elvárja az államháztartási hiány bruttó hazai termék 3 százalék alá csökkentését.