Regionális Fejlesztés

Eszmecsere a 2007-2013. időszakra vonatkozó automatikus támogatás-visszavonási kockázatokról

Eszmecsere a 2007-2013. időszakra vonatkozó automatikus támogatás-visszavonási kockázatokról

2013. 07. 09.

A Bizottság módosítója értelmében a 2011. és 2012. évre vonatkozó éves kötelezettségvállalások automatikus visszavonásának határidejét meg kell hosszabbítani egy évvel azoknál a tagállamoknál, melyek kohéziós támogatása 2014 és 2020 között a 2007-2013-as időszak 110%-ában lettek meghatározva reálértéken. A derogáció tehát csak Szlovákiára és Romániára érvényes, egyéb tagállamokra nem. Ugyanakkor az automatikus forrásvesztési kockázatok csökkentése Magyarországnak is fontos érdeke.

Az előterjesztés felelőse az Európai Parlamentben a Néppárt részéről Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő (Fidesz). Az előterjesztés és az ahhoz kapcsolódó európai parlamenti jelentéstervezet vitája a Regionális Fejlesztési Bizottság júliusi ülésén zajlott az Európai Parlamentben. Deutsch Tamás szerint a kohéziós források elvesztése egyik tagállamban sem lehet cél, hiszen az rossz üzenetet közvetít a kohéziós politika egészére nézve, különösen azon, elmúlt évtizedben csatlakozott tagállamok esetében, akik nem tudják felhasználni a forrásokat.

Tekintettel arra, hogy a kohéziós politika egészének allokációja mintegy 12,3%-kal csökken 2014-2020-ban a 2007-2013-as időszakhoz képest, fontos, hogy a 2007-2013-as allokációkat a lehető legteljesebb mértékben használhassa fel minden tagállam a válság leküzdésére és a fenntartható, befogadó növekedés, munkahelyteremtés támogatására. A precedens nélküli válság jelentős mértékben hozzájárult a projektek vártnál lassabb implementációjához, hiszen a kedvezményezettek befektetési döntései, hitelhez való hozzáférése változott, problémák léptek fel a befektetések hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatban. A lassulás eredménye a potenciális forrásvesztés is. Az európai polgárok hatalmas áldozatokat hoztak az államháztartások konszolidációja, a válságból való kilábalás érdekében. Mindezek fényében Deutsch Tamás fontosnak tartja, hogy a fenntartható fejlődéshez szükséges hosszú távú befektetéseket szolgáló erőforrásokat megvédjük. A válság kezelésében hatalmas szerepe van a kohéziós forrásoknak, hiszen tagállami és uniós szinten egyaránt elengedhetetlenek a gazdasági válságból való kilábaláshoz, az Európa 2020 célok teljesítéséhez.

Az Európai Parlament Regionális Fejlesztési Bizottsága szeptember végén fog szavazni a jelentéstervezetről valamint az ahhoz időközben benyújtott módosító indítványokról.