Hírek

Jó kérdésekre jó válaszok a jövő regionális politikájában

Jó kérdésekre jó válaszok a jövő regionális politikájában

2010. 01. 27.

A regionális politikával foglalkozó szakbizottság e heti ülésén a képviselők az ún. európai makro-régiók jövőbeni szerepéről tartottak vitát, amely térségek azonos földrajzi alapon közös fejlesztési célok köré összpontosulnak a kontinensen. Magyarország szempontjából napjaink kiemelt makro-régiós kezdeményezése a Duna-menti együttműködés létrehozása, amellyel kapcsolatban a közelmúltban fogadott el támogató határozatot az Európai Parlament. Az erre vonatkozó átfogó, tíz európai országot magába foglaló fejlesztési programot, az ún. Duna-stratégiát ez év során dolgozzák ki az Unió intézményeiben, és a tervek szerint a 2011. évi magyar soros uniós elnökség idején nyeri el végleges formáját a kezdeményezés.

A Duna-stratégia olyan területek fejlesztésében kíván összhangot teremteni a folyóhoz tartozó régiókban, mint például a vízgazdálkodás, a folyami közlekedés, a környezetvédelem, az energia-hatékonyság, a turizmus és a kulturális potenciál fejlesztése. Magyarország központi jellegéből adódóan vezető szerepet kell vállaljon a stratégia kidolgozásában és végrehajtásában, hangsúlyozta a kezdeményezés aláírójaként Deutsch Tamás.

A fideszes képviselő hozzászólásában határozott igent mondott a kohéziós politika átalakítására, és a makro-régiós kezdeményezések innovatív költségvetési támogatására. A képviselő hatékony és egységes európai szintű irányítási szerkezet létrehozására tett javaslatot, hasonlattal élve aláhúzta, megfelelő közös vezetés hiányában a “szekér kerülhet a ló elé”, ami sokat ártana az újszerű kohéziós politikai elgondolások megvalósításának.

Deutsch Tamás hozzátette: elképzelése szerint ugyanazon kisebb régió akár több makro-régió tagjává is válhatna, azaz Magyarország a Duna-stratégia mellett a későbbiekben egyéb hatékony együttműködésekben is részt vehetne, így hasznosítva a leghatékonyabban földrajzi helyzetéből adódó lehetőségeit.

Az átfogóbb régiókra vonatkozó uniós stratégiák több pilléren nyugszanak az eredeti elképzelések alapján: a környezetvédelem elősegítésén, a jólét biztosításán, a régió vonzerejének javításán, ill. a közrend védelmének biztosításán. A programok kiemelt támogatási térségeket jelölnek meg, ezeken belül vezető projekteket határoznak meg, amelyek koncentráltan részesülnek majd az összehangolt támogatásokban. A stratégiák, így a Dunára vonatkozó kezdeményezés magával vonja és megerősíti a nem uniós szomszédos államokkal folytatott együttműködést is, amely a Kárpát-medencében élő polgárok számára különös előnyökkel jár majd.