Költségvetés Ellenőrzés

Különjelentés a Preferenciális Kereskedelmi Megállapodásokról

Különjelentés a Preferenciális Kereskedelmi Megállapodásokról

2014. 09. 22.

A számvevőszéki vizsgálat célja annak elemzése volt, hogy a Bizottság megfelelően értékelte‑e a preferenciális kereskedelmi megállapodások gazdasági hatásait, és hogy az ezekre vonatkozó kontrollok eredményesen biztosítják‑e, hogy az importáruk tekintetében ne lehessen jogtalanul kedvezményes vámtarifákat alkalmazni, bevételkiesést okozva az Európai Uniónak.

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés szerint a közös kereskedelempolitika tekintetében az Unió kizárólagos hatáskörrel rendelkezik. Az Európai Bizottság felelős a preferenciális kereskedelmi megállapodások előkészítéséért, megtárgyalásáért, azok gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak felméréséért és értékeléséért, valamint a tagállamok és a kedvezményezett, illetve partnerországok általi végrehajtásuk felügyeletéért. Az EU nemzetközi kereskedelmének felügyeletéért elsősorban a tagállami vámhatóságok felelnek.

A Számvevőszék által feltárt legnagyobb hiányosság az volt, hogy az Európai Bizottság nem minden esetben végezte el az előírt előzetes és utólagos hatásvizsgálatokat illetve fenntarthatósági hatásvizsgálatokat. További hiányosság, hogy a Számvevőszék által vizsgált fenntarthatósági hatásvizsgálatok közül egyik esetében sem becsülték meg az elmaradt jövedelem összegét.

A Számvevőszék öt tagállamban felülvizsgálta a vámhatóságok által a preferenciális kereskedelmi megállapodásokra alkalmazott általános kontrollstratégiát. A Számvevőszék Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban az uniós költségvetés számára potenciálisan veszteséget okozó hiányosságokat állapított meg a kontrollstratégia és a kockázatkezelés területén. Ezen öt tagállamban az elévülés miatt kockázatnak kitett vámok becsült összege 655 millió Euró.

A Számvevőszék megállapításai alapján a közösségi költségvetés jelentős importvám-bevételtől esik el, amiatt hogy a tagállamok nem ellenőrzik megfelelően az importtermékek preferenciális származást, nem indítják el a behajtási eljárást, az utólagos beszedési intézkedéseket, illetve nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy a kedvezményezett ország illetékes hatóságaival felvegyék a kapcsolatot.

A szakbizottsági vitában Deutsch Tamás megköszönte az illetékes számvevőszéki tag és a belga jelentéstevő munkáját. Kiemelte az ilyen preferenciális vámkereskedelmi megállapodások jelentőségét, melyek lehetővé teszik a kereskedelmi partnerek számára, hogy kedvezményes feltételeket biztosítsanak az egymással folytatott kereskedelemben. E feltételek lehetnek kölcsönösek vagy egyoldalúak. Az előbbi esetben azzal a céllal csökkentik a vámjellegű kereskedelmi akadályokat, hogy mindkét fél javára fokozzák a kereskedelmet, a gazdasági növekedést, a foglalkoztatást és a fogyasztók hasznait. Az utóbbi esetben az EU kölcsönösség nélkül biztosít preferenciális elbánást azzal a céllal, hogy biztosítsa a fejlődő országok vámmentes hozzáférését az uniós piachoz, és ezáltal hozzájáruljon a szegénység felszámolásához és a fenntartható fejlődés előmozdításához.

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Szakbizottsága a jelentésekről előreláthatóan októberi ülésén szavaz majd.