Digitális Jólét Program

Digitális fejlesztés segíti a felzárkóztatást

2017. 04. 20.

Már idén elérhető lesz a Digitális jólét szoftver alapcsomag – tájékoztatta lapunkat Deutsch Tamás. A miniszterelnöki biztos elmondta: az állami egészségügyi rendszer átfogó digitális átalakítása a végéhez közeledik. A program kibővített változata többek között a magyar sportra is kiterjed.

Május végén kerülhet a kormány elé a Digitális jólét program kibővítéséről és 2017–2018-as munkatervéről szóló előterjesztés, röviden a DJP 2.0 – tájékoztatta a Magyar Időket Deutsch Tamás, a programért felelős miniszterelnöki biztos.

Mint hozzáfűzte, a húsz-huszonöt fejlesztési terület szakértőinek közreműködésével készült, mintegy százoldalas stratégiai dokumentum és a hozzá kapcsolódó kormányhatározat többkörös társadalmi-szakmai véleményezése ezekben a hetekben zajlik, ezt követi majd a közigazgatási egyeztetés. A kormánydöntés nyomán az év második felében útjára indulhat a kibővült program végrehajtása – közölte a miniszterelnöki biztos.

– A Digitális jólét program megvalósításának eddigi tapasztalatai alapján, továbbá a közigazgatási műhelyekkel, a minisztériumokkal, a piaci szereplőkkel, valamint a szakmai és társadalmi partnerekkel és érdekképviseletekkel való közös gondolkodás eredményeként jutottunk arra a döntésre, hogy olyan területeken is érdemes és indokolt megfogalmazni a digitalizációt szolgáló stratégiákat, amelyeken ez még nem történt meg – ismertette a program kibővítésének hátterét a miniszterelnöki biztos. Hozzátette, hogy míg a DJP elsősorban az infrastrukturális fejlesztések, valamint az internethez való hozzáférés lehetőségét javító intézkedések, továbbá négy terület (oktatás, exportfejlesztés, gyermekvédelem, startupok fejlesztése) digitalizációs stratégiáját fogalmazta meg, addig a DJP 2.0-ban a gazdasági élet, az állami működés, a magyar társadalom digitális fejlesztésének szinte egyetlen területe sem marad ki. Összesen 23 új programelemről van szó, amelyek közül a legfontosabbakról beszélt lapunknak Deutsch Tamás.

– Míg egyes iparágakban organikus módon végbemegy a digitális átalakulás, addig máshol – például a turizmusban és a kiskereskedelemben – a digitalizáció ösztönzésére van szükség a versenyképesség növelése érdekében. Kiemelt fontosságú a digitális agrárstartégia, hiszen az állattenyésztés, a növénytermelés és az élelmiszeripar nagy ütemben digitalizálódó terület; óriási tartalékok vannak a magyar agrártermelésben.

A miniszterelnöki biztos beszélt arról is, hogy habár az e-kereskedelemben évek óta változatlan a bővülés lendülete, továbbra is feladat ezen szereplők teljesítménynövelésének ösztönzése. Emellett fontos kérdés a fogyasztók érdekeinek a megvédése és az is, hogy miként lehet a szabad gazdasági verseny szabályait betartva a hazai vállalatokat kedvező helyzetbe hozni.

– Az Uber egy torz prizmán keresztül mutatta meg a megosztáson alapuló gazdaság, a sharing economy működését, de kétségtelen, hogy ez az üzleti modell az előttünk álló években egyes iparágakban meghatározó lesz. A DJP 2.0 választ kínál arra a kérdésre is, hogyan lehet a magyar gazdaság teljesítményének javulására fordítani a jelenséget.
Deutsch Tamás kiemelte: a Magyarországon működő vállalkozások 90 százaléka mikro- és kisvállalkozás. Mintegy 450 ezer társaságról van szó, amelyek a munkavállalók több mint felét foglalkoztatják. Az összesített gazdasági súlyuk és a számosságuk miatt nyilvánvaló, hogy ezek digitalizációja nélkül nem beszélhetünk a magyar gazdaság digitalizációjáról, ezért erről is szól a DJP 2.0.

Okos egészségügy

– Az állami egészségügyi rendszer átfogó digitális átalakítása a megvalósítás befejezése felé halad – tért át Deutsch Tamás a következő témára, az egészségügy digitális fejlesztésére. Az okoseszközök által begyűjtött információk azonnali értékelésével, kis befektetéssel a polgárok jelentős egészséggyarapodását lehet elérni, például úgy, ha az applikációk a megfelelő időben jelzik a használóknak, hogy szakorvoshoz, szűrővizsgálatra indokolt menniük.

A magyar sport teljes rendszerének működését támogató, úgynevezett Digitális sport kataszter jön létre 2018-ra. Az adatbázis tartalmazza az egyes sportágak működésével kapcsolatos valamennyi információt – a sportolók és az általuk elért eredmények, a sportszervezetek adatait –, emellett megtalálható lesz benne a sportlétesítmények, az országszerte elérhető sportolási lehetőségek és a sportesemények listája is. – A magyar versenysport kiemelkedő nemzetközi eredményességének megtartása a jövőben a digitális technológia tömeges alkalmazása és a digitális adatelemzés nélkül nem képzelhető el. Elengedhetetlen, hogy az edzés közben viselt kütyük vagy a medencékben használt kamerák által gyűjtött adatok elemzése révén továbbfejleszthetővé váljanak az edzésprogramok – hangsúlyozta a miniszterelnöki biztos.

– A lakóhely, a település mint közösség olyan összefüggő, integrált digitális szolgáltatást, okos városi szolgáltatásokat nyújthat az ott élőknek, aminek a lehetőségét a fejlett digitális infrastruktúra teremti meg, digitális eszközök és szolgáltatások alkalmazásának segítségével – mondta a miniszterelnöki biztos, példaként egy parkoló­applikációt említve. Az alkalmazás a közterületi parkolóhelyek foglaltságát mutatja meg a közvilágítási lámpaoszlopokon elhelyezett berendezések segítségével. Ehhez megfelelő hálózati infrastruktúrára, a lámpaoszlopokra szerelt eszközökre, a városi parkolási rendszert működtető cég vagy önkormányzat és a közvilágítási szolgáltató együttműködésére, valamint az applikáció kifejlesztésére van szükség. Az ilyen fejlesztések és kooperációk révén digitalizálható az adott városban működő gazdasági társaságok helyi adófizetése, de az ott élők számára egységes városi kedvezményrendszert is létre lehet hozni.

– Mindezen fejlesztések mögött egy megfelelő infokommunikációs felszereltséggel, felkészültséggel, valamint teljes körű és korszerű digitális közigazgatási szolgáltatásokkal bíró államnak kell állnia, ezért digitális fejlesztésre és átalakításra vár a közigazgatás is. Az állam rendelkezésére álló információhalmazhoz való szabályozott hozzáférés lehetőségével új típusú erőforrásokat használhatnak az innovatív vállalkozások. A miniszterelnöki biztos példaként azt az applikációt hozta fel, amely létrejöttéhez egy startup a fővárosi önkormányzatnak a működő nyilvános vécéket tartalmazó nyilvántartását használta fel, és ennek a közadathalmaznak a segítségével a nyilvános illemhelyek könnyű megtalálását lehetővé tevő applikációt tudott létrehozni. Ilyen módon a közadat hasznosítása, ami holt tőkeként hever a hivatalokban, egyrészt jó szolgálatot tehet az embereknek, és megfelelően használva gazdasági erőforrássá válhat.

Kiemelt figyelmet kell szentelni a kibervédelemnek is, mind a közigazgatás, a rendvédelem, a nemzetbiztonság területén, mind az üzleti életben és a magánszférában. A sikeres digitalizáció alapfeltétele a megfelelő infrastruktúra. Magyarországon a mobilinternet-hálózat fejlettsége már ma az európai élvonalba tartozik, de további fejlesztések vannak napirenden.

Szupergyors internet

– A Szupergyors internet program révén 2018 végére elérjük a teljes vezetékes széles sávú internet lefedettséget – hangsúlyozta a miniszterelnöki biztos. Hozzátette, hogy a hazai mobilinternet-hálózat fejlettsége a világ három-öt legjobbja közé tartozik, a 95-97 százalékos 4G-lefedettséggel 35 százalékkal előrébb tartunk az európai átlagnál.

– Az 5G mobilinternet technológiá-jára való átállásra is fel kell készülni úgy, hogy amikor annak kereskedelmi célú használata 2020-tól elindul, akkor hazánk az 5G-technológiát elsőként alkalmazó országok között legyen – emelte ki Deutsch Tamás. – Az 5G-fejlesztéseket szolgálja a Zalaegerszeg mellett épülő, az önvezető autók tesztelésére alkalmas pálya is, melynek révén komoly kutató- és fejlesztőkapacitások, valamint jelentős befektetések érkezhetnek Magyarországra, hiszen világszerte mindössze 6-8 ehhez hasonló 5G pilot projekt létezik. A nyitott infra­struktúrán az autógyárak, a távközlési szolgáltatók és az egyes berendezések gyártói is tesztelhetik a technológiájukat, az eredmények pedig a 2019–2020 környékén várható, az 5G-világszabványról szóló döntésre is befolyással lehet.

A miniszterelnöki biztos beszélt arról is, hogy az európai digitális gazdasági és társadalmi index mutatószámai alapján is az európai átlagnál jobb a magyarországi infrastruktúra színvonala, de a gazdaság és a közigazgatás digitalizációja jóval elmarad a kívánt mértéktől. Ez utóbbi területek fejlesztéséről gondoskodnak a fent sorolt intézkedések.

Kedvezményes szoftveralapcsomag

– Terveink szerint már idén elérhetővé válik a Digitális jólét szoftver alapcsomag, hogy azok, akik az internet-áfa-csökkentés, valamint az év közepétől elérhető kedvezményes Digitális jólét alapcsomag árcsökkentő hatása révén internet-előfizetővé válnak, ténylegesen használni is tudják a világhálót a számítógépükön. A csomag döntő részben nyílt forráskódú szoftvereket tartalmaz majd – írta le Deutsch Tamás a program egyik elemét, majd beszélt arról az ösztönzőprogramról is, amelyben az ingyenes digitális képzésekért szerzett krediteket digitális termékek és szolgáltatások vásárlásánál lehetne kedvezményre beváltani, az ismert pontgyűjtő rendszerekhez hasonlóan.

A digitális kompetenciafejlesztés átfogó modelljében meghatározó a már a lapunkban is ismertetett Magyarország digitális oktatási stratégiája, amelynek az a célja, hogy legalább átlagos infokommunikációs ismeretekkel kerüljenek ki a tanulók az oktatási rendszerből. Ma még milliós nagyságrendű azoknak a száma, akiknek semmilyen digitális tudásuk nincs. Számukra – főleg uniós forrásból – olyan ingyenes kompetenciafejlesztő programok indulnak még az idén, hogy a megszerzett ismeretekkel beléphetnek a digitális világba, és a munkavállaláshoz szükséges tudás szintjét is elérhetik.

– A DJP 2.0 átfogó stratégiája, vagyis a digitális gazdaság, állam és tudás megteremtése lesz a garancia arra, hogy a digitális átalakulás nyertesévé váljon minden magyar polgár – összegezte az elképzeléseket a miniszterelnöki biztos.