Digitális Jólét Program

Elkezdődött a digitális jövő Gyálon

Elkezdődött a digitális jövő Gyálon

2016. 09. 09.

2016. szeptember 9-én, pénteken 10 órakor Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos, Pápai Mihály, Gyál város polgármestere, Gazdikné Kasa Csilla, a Gyáli Ady Endre Általános Iskola igazgatója, valamint Facskó István, a Samsung Electronics Europe elnöki tanácsadója adta át a térségben elsőként digitálisan felszerelt tantermeket.

Az egyre nagyobb teret hódító digitális oktatás a passzív részvételt élményszerű, interaktív tanulássá varázsolja. A SMART School nem csupán digitális tanterem, digitális eszközökkel, hanem komplex oktatási program is, hiszen a tanároknak speciális tréninget, az iskoláknak pedig modern oktatási szoftvert biztosít. A SMART tantermekben a diákok a legmodernebb digitális eszközökkel – interaktív táblákon és táblagépeken – sajátíthatják el a digitális írástudást és a tananyagot. A Samsung által létrehozott oktatási program lehetővé teszi, hogy az aktív iskolai tanulás után a diákok saját számítógépeiken is hozzáférhessenek a tananyaghoz, így azt az otthoni tanulás során is használni tudják.

A Gyálon átadott SMART osztálytermek Gyál Város Önkormányzata, a Samsung és a Gyáli Ady Endre Általános Iskola együttműködése kapcsán jöhetett létre. A több mint 20 millió forint értékű beruházás egészét Gyál Város Önkormányzata finanszírozta. A két tantermet Galaxy Note táblagépekkel és Samsung interaktív táblákkal szerelték fel, a tanárok pedig az ELTE Tanulást elősegítő Technológiai Labor munkatársainak köszönhetően sajátították el a SMART School szoftver használatát, az interaktív, digitális módszertant. A gyáli oktatási intézményben 16 pedagógus használja tanóráin a rendszert a 4-8. évfolyamon. A 630 diákot nevelő iskola tantestülete szinte minden műveltségterületen tervezi a tabletek használatát, legfőképp angol és német nyelvi órákon, magyar, történelem, matematika, kémia, biológia, természetismeret, rajz tantárgyak tanításakor.

Deutsch Tamás, a Digitális Jólét Programért felelős miniszterelnöki biztos beszédében kiemelte, hogy a gyáli városvezetés részéről történő kezdeményezés példamutató. Elmondta továbbá, hogy a jövőben minden munkahelyen a mainál jóval magasabb szintű digitális írástudásra lesz szükség. Hozzátette, a kormány szándéka szerint Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának megvalósításával a teljes oktatási rendszer digitális átalakítása megtörténik 2020-ig annak érdekében, hogy a jövőben senki ne hagyhassa el úgy a képzési rendszert, hogy ne rendelkezne a munkaerőpiac által elvárt digitális alapkészségekkel.

Pápai Mihály polgármester szerint Gyál város mindig is nagyon hangsúlyt fektetett az oktatási intézményeire, valamint az oktatásra. Úgy fogalmazott, hogy ezen intézményekbe a „mi gyermekeink járnak”, ezért nagyon fontosnak tartja a digitális oktatás megteremtését, melyre a szakemberek szerint is nagy szüksége van a jelen generációjának.

„2020 fiataljai egy egészen újszerű helyzetben fogják találni magukat, ahol a digitális írás- és olvasáskészség alapkövetelmény lesz a legegyszerűbb állás betöltésénél is. A mi dolgunk pedig az, hogy képessé tegyük őket álmaik elérésére” – mondta Facskó István, Regional Executive, Samsung Electronics Europe.

Gazdikné Kasa Csilla, az intézmény vezetője szerint a 21. század új követelményeket támaszt a pedagógusok elé a tanulás-tanítás folyamatában és a nevelésben egyaránt. A gyáli iskola célja, hogy fejlessze a diákok digitális kompetenciáját. A SMART termek segítségükre lehetnek abban, hogy új tanulási utak felfedezésére ösztönözhessék tanulóikat, ugyanakkor lehetőség nyílik a digitális eszközök kritikus, etikus használatának megtanítására is.

onkormanyzat.mti.hu