Európai Parlament

Légy önmagad, Európa!

Légy önmagad, Európa!

2009. 10. 16.

Orbán Viktor előadásában elmondta, a szerzőben egy olyan embert ismert meg, aki mindig ragaszkodott az alkotmányossághoz, a törvényességhez, és elutasított mindenfajta szélsőséget. Nagy erény ez a mai világban, amelyet a magyaroknak is meg kell becsülni.

Mint fogalmazott, a törvény és a rend pártján állóknak ma Magyarországon rendszeresen meg kell küzdeniük kétfajta szélsőséggel. Az egyiket a kormány testesíti meg, a másik egy radikális szélsőség, amely rendszeresen a törvényen kívül helyezi magát.

A másik dolog, amit a politikusok megtanulhatnak a könyvből, hogy a politikában a győztesnek sincs mindenben igaza. A győztesnek elsősorban dolga van, amit el kell végeznie. Vannak kérdések, amelyben még neki sem lehet igaza. Vannak törvények, amelyeket semmilyen győztes sem kérdőjelezhet meg, mert a törvény magasabb rendű. 

A Fidesz elnöke megjegyezte, hazánkban a dühös emberek száma egyre nő. Egyre több az egzisztenciális kiszolgáltatottságtól, saját családi- és személyes katasztrófától rettegő ember. Sokan az indulatok kifejeződésétől várják a megoldást. Egy ország előtt, ahol a dühös emberek száma nő, két út áll. Az egyik a szélsőségeké, a másik az ésszerűség. A józanész útja. A mi feladatunk nem kevesebb, mint sok dühös ember indulatából kiszámítható, élhető jövőt teremteni – tette hozzá.

Orbán Viktor idézett egy mondatot a könyvből, amelyre kifejezetten felhívta a figyelmet: "elviheted a fiút a tanyáról, de soha nem tépheted ki a fiút a tanyából", ami annyit tesz, akármilyen nehéz helyzetbe kerülsz, mindig légy önmagad. A könyv arra is tanítja olvasóját, hogy az ember válasszon bármilyen hivatást, akkor tud mások számára igazat és hiteleset nyújtani, ha soha nem próbál másnak látszani, mint aki. Vállaja azt, amiben hisz, a sikereit, a kudarcait, a hibáit, az erényeit, a barátait, még az ellenségeit is.

A Fidesz elnöke úgy vélte, a magyaroknak "különös megbecsülés" a budapesti bemutató. A szerző ugyanis nemcsak az ország Európai Uniós csatlakozását segítette elő, de diákvezetőként az első nagyobb, nyilvános politikai szereplése is hazánkhoz köthető. Emlékeztetett továbbá arra, hogy Wilfried Martens alapítója az Európai Néppártnak, 1990-től pedig elnöke, illetve hatszor választották Belgium miniszterelnökévé. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezte, "a receptet, kérjük, majd hagyja itt, mielőtt hazautazna".

Orbán Viktor hozzátette, a néppárt elnökétől tanulta meg, hogy az Európai Unióban fontos ugyan a közgazdaságtan, a strukturális alapok, a regionális politika, a különböző szavazatarányok, de az unió lényege a kölcsönös megértés, a bizalom és a párbeszéd.

A Fidesz elnöke aláhúzta, hogy az "Europe, I Struggle, I Overcome" című könyv a kereszténydemokrácián túl, más kérdésekkel is foglalkozik, például a korszellemmel. A világunk, a múltunk és a jövőnk is tárgya az írásnak. Mint rámutatott, a szerző is azon a véleményen van, hogy az egyén és a közösség újjászületése várható. Ez a reneszánsz az "ember abszolút értékének helyreállításában" ölt majd testet. Orbán Viktor úgy fogalmazott, szeretné azt hinni, hogy egy új korszak kezdődött Európában, amely hosszútávon kereszténydemokrata és jobboldali is lesz.

 


(orbanviktor.hu)