Európai Parlament

Újabb politikai nyomásgyakorlást tervez Brüsszel

2018. 12. 13.

Az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző és Költségvetési Bizottsága a mai napon szavazott a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről szóló jelentéstervezetről. Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő a szavazást követően rámutatott: „Az EP a jogállamiság legalapvetőbb elveit figyelmen kívül hagyva fogadott el egy olyan tervezetet, mely egy tisztázatlan eljárási rendszert hoz létre és a tagállamok uniós forrásainak megvonását célozza az Alapszerződés rendelkezéseinek figyelmen kívül hagyásával. Így tehát a jogállamiság védelmének jelszavával a nyílt politikai nyomásgyakorlás rendszerét akarja Brüsszel létrehozni”.

A parlamenti bizottságok egy olyan jelentéstervezetet fogadtak el, mely egy bürokratikus, működésképtelen, minden normativitást nélkülöző “gumijogszabályt” hoz létre, a kötelezettségszegési eljárások és a 7-es cikkely szerinti eljárás meglévő rendszerével párhuzamos, de a jogállamisági elvekkel összeegyeztethetetlen új eszköz.

A javaslat alapján a rendelet alkalmazható lenne olyan esetekben is, amikor egy tagállam adópolitikája, adórendszere nem tetszik Brüsszelnek. Így annak ellenére, hogy az adópolitika kizárólagos tagállami hatáskör, a rendelet a közösségi források megvonását vonhatja maga után.

A tervezetben az sem került meghatározásra, hogy az elvonás milyen támogatásokat érintene és pontosan milyen pénzügyi következményekkel járna. Nem tisztázza azt sem, hogy pontosan milyen esetben indulhat ilyen, az Unió pénzügyi érdekeit védő eljárás, illetve ki rendelkezik a kezdeményezés jogával, valamint ki dönt arról, hogy mely tagállamok ellen és milyen esetben és mértékben alkalmazhatják ezt az új eszközt.

Háttér: Az Európai Bizottság által javasolt jogszabálytervezettel kapcsolatban több tagállam és az Európai Tanács jogi szolgálata is súlyos kifogásokkal élt. A Tanács jogi szolgálata az Európai Bizottságot a javaslat visszavonására és egy új tervezet készítésére kérte fel, ugyanis azt az Európai Unió Alapszerződésével ellentétesnek találta.